Napaka
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Uporaba orhideja.com -Spletno oglaevanje pove?uje vao prepoznavnost, oglaevanje na straneh povezanih z vao dejavnost pa e vao avtoriteto na tem podro?ju in zaupanje v vas. Posledi?no to pove?uje interes za vaimi produkti ali storitvami, pove?uje obisk vae spletne strani, pomaga pri pridobivanju novih strank in s tem pove?a prodajo.

Obiskovalci internetne strani orhideja.com so mo?no motivirani ljubitelji orhidej, ostalih rastlin in ljubitelji ki jih zanima iroka ponudba s podro?ja prodaje teh rastlin in vsega kar lahko doprinese k laji in bolji oskrbi teh rastlin. Vklju?no s tem je povezan interes tudi za drugimi rastlinami in njihovo oskrbo.

Najve? uspeha pri prodaji svojih storitev ali izdelkov pa se lahko dosee, kadar se ima pozornost tistih, ki jim so ti izdelki in storitve zanimive in jih pravzaprav i?ejo in potrebujejo. In prav ta pozornost je pri obiskovalcih internetne strani orhideja.com prisotna. Ni bolje prilonosti kot izkoristiti takno pozornost za pred-prodajo svojih storitev ali izdelkov.

Internetno stran orhideja.com mese?no obi?e ve? kot 3.000 obiskovalcev. Pri tem se ogleda ve? kot 15.000 strani. Internetna stran obstoja e ve? kot 8 let in ima tako stabilen obisk, ki se vsako leto ve?a. Vsebina internetne strani je e zelo bogata in tako dosega zelo dobro pozicijo pri iskanju po tevilnih klju?nih besedah na iskalnikih kot sta Google.com in Najdi.si . Vsebina internetne strani je obogatena z novim ?lankom vsakih 7 do 14 dni. Tako se zagotavlja dober in vedno ve?ji obisk strani.


Cena oglaevanja na orhideja.com

Cene se razlikujejo glede na pozicijo oglasa na strani (kot je vidno iz priloenih slik). DDV-ja ne obra?unavamo, ker nismo zavezanci za DDV.


1. pasica 468x60 A : 90,00 na 1 mesec oglas na tem mestu se pojavi na vsaki odprti strani in ga za mesec dni zaseda samo en oglas

2. pasica 468x60 B : 70,00 na 1 mesec - oglas na tem mestu se pojavi na vsaki odprti strani in ga za mesec dni zaseda samo en oglas

3. pasica 300x250 A : 50,00 na 1 mesec na tem mestu se pojavlja do najve? 8 razli?nih oglasov; pojavljajo se v naklju?nem vrstnem redu, vsak za 10 sekund in potem se ponavljanje ponovi. Pojavljajo se na vsaki odprti strani

Oglaevanje na internetni strani www.orhideja.com - Prikaz zgornjega dela internetne strani s postavljenimi oglasnimi pasicami
4. pasica 300x250 B : 25,00 na 1 mesec - na tem mestu se pojavlja do najve? 8 razli?nih oglasov; pojavljajo se v naklju?nem vrstnem redu, vsak za 10 sekund in potem se ponavljanje ponovi. Pojavljajo se na vsaki odprti strani


Oglaevanje na internetni strani www.orhideja.com - Prikaz spodnjega dela internetne strani s postavljenimi oglasnimi pasicami
5. V kolikor bi eleli objaviti svoj ?lanek na internetni strani z opisom svoje dejavnosti ali proizvodov v vai ponudbi, je tudi ta na?in oglaevanja moen. V tem primeru lahko:

-objavite do 3 povezave na vao internetno stran na strani v tem ?lanku -objavite do 10 slik vezanih na vao dejavnost -tekst je lahko dolg do 1000 besed -tekst lahko napiete sami, vendar bo pred objavo pregledan (da je napisan v za javno objavo primernem jeziku in vsebini) -na eljo ga lahko optimiziramo za vae elene klju?ne besede

cena za takno objavo je 350,00 na 1 LETO (to je najkraji zakup ?asa objave)

Bonus: ?lanek bo vsaj 5 tednov objavljen na prvi vhodni strani orhideja.com v obliki izbrane slike v velikosti 150x150 to?k in uvodnega odstavka v dolini do 150 besed oziroma 5 stavkov ter seveda naslova ?lanka. Povezave na vao spletno stran so pa objavljene v glavnem delu ?lanka in ne v tem uvodnem delu.


Oglasne pasice so lahko v formatu jpg, animiran gif, png in swf. Pri tem vam lahko jpg in png izdelamo mi, animiran gif in swf pa priskrbite sami.


V primeru dodatnih vpraanj pokli?ite GSM: +386 / (0) 40 800 545

 

O orhideja.com

Uporaba orhideja.com

Iskanje

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlanosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o die?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vpraanja

2002-2020 orhideja.com - vse pravice pridrane

Mi uporabljamo pikotke, da izboljujemo nao spletno stran in da izboljamo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pikotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbriete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information