struktura strani

  • Main Menu
Tudi pri vzgoji orhidej doma, na okenski polici ali drugje uspevajo orhideje ob?utno bolje, kadar rastejo skupaj z drugimi rastlinami. Razlog za to l...
Veliko ljubiteljev orhidej se odlo?i, ko se njihova zbirka orhidej izredno pove?a, da zgradijo rastlinjak v vrtu, da lahko tja namestijo svoje orhide...
Zimski vrt ponuja ?udovito monost vzgoje orhidej. Lahko je grajen k hii ali pa, kot je pri novogradnjah obi?ajno, e kar del hie.
V okolju zaprtega cvetli?nega okna vlada ?isto svoja mikroklima, ki omogo?a vzgojo najzahtevnejih orhidej. Zra?na vlanost, zra?enje, klima in svetl...
Zelo sre?en je lahko tisti, ki ima takno okno e zgrajeno. Takno okno omogo?a naselitev velikega tevila eksoti?nih rastlin, ki jih na obi?ajni oke...
Okrasni lon?ki po eni strani onemogo?ajo kroenje zraka okrog ob?utljivih korenin orhidej, po drugi strani pa elimo imeti orhideje v prostorih v kat...
Z vidika svetlobe, je okno ki je obrnjeno na vzhod ali zahod, tisto ki ima idealno lego za orhideje. Teavno postane takno mesto, kadar se pod oknom...
Orhideje lahko gojimo na razli?nih mestih, ?eprav nekatere vrste lahko uspeno uspevajo samo, ?e jim izpolnimo za njih specifi?ne zahteve.
Kot pri vseh rastlinah je tudi ivljenje orhidej tesno povezano z menjavo periode rasti in mirovanja. Tisti ki eli svoje rastline vsako leto priprav...
Orhideje ivijo druga?e kot ve?ina drugih, nam bolj poznanih, sobnih rastlin. Orhideje ne rastejo v zemlji ampak v specialnem rastnem materialu, ki g...
Pri vsaki orhideji se prej ali slej pojavi potreba po presajanju. Najteje je seveda izbrati najbolji ?as za presajanje orhidej. Potreba za presajan...
Pri vsaki orhideji se prej ali slej pojavi potreba po presajanju. Najteje je seveda izbrati najbolji ?as za presajanje orhidej. Potreba za presajan...
Vzgoja orhidej na kokosovih vlaknih je manj pogosta metoda vzgoje orhidej pri nas. Najpogosteji razlog za to je verjetno ta, da so ta vlakna teje d...
Mahove teh vrst lahko najdemo skoraj povsod po svetu. Kar pa imamo v mislih, ko pomislimo na uporabo tega mahu za substrat pri vzgoji orhidej, so pa ...
Kot organska komponenta v substratih ali pa kot samostojna sestavina substrata za sajenje orhidej, je lubje ena najbolj pogostih sestavin, ki jih sre...
Mineralne primesi: -dajejo rastlinam na razpolago glavne minerale in minerale, ki jih rastline potrebujejo le v majhnih koli?inah. Pri tem so struktu...
Orhideje lahko rastejo v organskih, mineralnih ali sinteti?nih substratih, lahko pa tudi v meanici vseh teh.
Pri gotovo kupljenem ali pri doma meanem substratu, v vsakem primeru mora substrat imeti slede?e lastnosti:
Izkueni ljubitelji si najraje meajo substrate za sajenje orhidej sami po svojih recepturah. V kolikor pa imamo samo nekaj orhidej na svoji okenski ...
Vsi se veselimo pri?etka pomladi in poletja, e posebej ker vemo da je to glavno obdobje, ko lahko opazujemo novo rast na orhidejah. Pomlad in poletj...
Tudi na severnem oknu, kot tudi v kaknem temnem kotu sobe ali pa celo v kleti lahko orhideje ?udovito uspevajo, ampak le ?e njihovo lakoto po svetlo...
Izhajajmo iz predpostavke, da je okno prosto, to je da ni posebej sen?eno zaradi zara?enosti z drevesi ali bliine sosednje hie, tako lahko re?emo ...
Na splono bi lahko rekli, da orhideje uspevajo na intenzivnosti svetlobe med 6000 in 10000 luksov.
Zraven temperature vodi svetloba najpomembneje ivljenske procese orhidej kot so: kalitev, rast in cvetenje.
Potrebna temperatura z ozirom na temperaturno obmo?je v katerem uspeva orhideja, se tokom sezone spreminja. Temperaturna obmo?ja tokom letnega ciklus...
Opravite test s sve?o, v kolikor imate orhideje tudi ?ez zimo na okenski polici (kar je najve?krat tudi slu?aj).
Naslednjim neugodnim pogojem za vzgojo orhidej se morate kolikor je le mono izogibati:
Splono velja, da so sobne temperature, pri katerih se mi po?utimo dobro, tudi temperature pri katerih ve?ina orhidej uspeva dobro.
Orhideje rastejo v razli?nih klimatskih conah. Nekatere uspevajo v vedno vlanih, toplih podro?jih, medtem ko druge rastejo v menjaje se vlanih in t...
Pravzaprav je skoraj nemogo?e to?no povedati kdaj in kako gnojimo. Pogostost gnojenja orhideje je odvisna od velikosti rastline, njene starosti, indi...
V osnovi je orhidejam vseeno ali so hranilne snovi ki jih prejme organsko ali mineralno vezane. Pomembno je le to, da jih prejmejo ob pravem ?asu.
Orhideje so v osnovi majhni jedci. V njihovem naravnem okolju lahko razirjajo svoje korenine poljubno, mi pa jih sadimo v omejen prostor
Kadar je dalj ?asa lepo, son?no, toplo vreme, se substrat v katerem orhideje rastejo zelo hitro osui.
Napake pri negi in tako tudi napake pri zalivanju se ne pokaejo prav hitro.
Za ?as ko smo na dopustu in nimamo nikogar, ki bi za nas zalival orhideje imamo pravzaprav dve izbiri.
Orhideje je najbolje zalivati od zgoraj. Zalijemo jih tako, da dobro namo?imo celoten substrat.
«ZačetekPrejšnja12345NaslednjaKonec»

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlanosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o die?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vpraanja

2002-2020 orhideja.com - vse pravice pridrane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information