Uporaba orhideja.com -Pridrujemo si pravico, da pravila uporabe kadarkoli spremenimo brez predhodne najave.
 • Vsebina ?lankov, vse fotografije in ostala gradiva portala orhideja.com

  Vsebina ?lankov je avtorsko za?itena po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95). Na voljo vam je le za osebno, nekomercialno rabo. Za izrabo materialov, ponatis in njihovo reprodukcijo v komercialne namene potrebujete pisno dovoljenje lastnika portala orhideja.com.

  Objava vsebine ?lankov na drugih mestih, delno ali v celoti, je dopustna le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

  -da je na istem mestu hkrati objavljena povezava k izvirniku na nai strani;

  -da je hkrati kot vir navedeno ime "orhideja.com" in na logotip;

  -da je hkrati objavljeno ime avtorja izvirnega clanka, ?e je ta znan;

  -da ne gre za organizirano zbiranje in objavljanje vsebine ?lankov.


 • Naslovi ?lankov, fotografije in ostala gradiva portala orhideja.com

  Objava naslovov ?lankov, opremeljenih s povezavami k izvirnikom na naem streniku, je dovoljena pod pogojem, da:

  -je zlahka opazno in v bliini naslova/povezave kot vir navedeno ime "orhideja.com" in na logotip.

  -uporabnika objavljena povezava vodi do vsebine na naem streniku v samostojnem oknu in ne kot del druge strani.


 • O vsebini ?lankov in vsega gradiva na orhideja.com

  Vsebina vseh materialov na Orhideja.com je avtorsko za?itena. Vsi materiali na Orhideja.com so zgolj informativne narave in morda niso primerni za najdeno stanje pri vseh obiskovalcih Orhideja.com. Vsi zainteresirani za izvajanje napisanega po?nete to na lastno odgovornost. Pred pri?etkom uporabe napisanega, bi vas radi opomnili, da v nobenem primeru nismo odgovorni za morebitno nastalo kodo.


 • Slikovno gradivo in internetna trgovina

  Slikovno gradivo v internetni trgovini je zgolj simboli?nega zna?aja in prikazuje zelo dober pribliek ponujenega blaga. V ve?ini artiklov gre za blago - ki je ivo in zato lahko njegova oblika in videz od primerka do primerka varira, kar je razumljivo. V primeru slikovnega gradiva ponujamo pod artikel samo opisano blago ne pa tudi okolico tega artikla, ki samo prikazuje postavitev tega blaga v prostoru.

  Tehni?ni podatki in drugi podatki, ki opisujejo rastline, so namenjeni samo za priblien opis rasti in izgled rastline (odrasle rastline). Ta opis ni standardizacija te rastline, je zgolj neobvezujo? opis. Navedli smo jih zato, da dobite boljo predstavo kako rastlina izgleda, kako lahko rastlina zraste, kakne pogoje za rast potrebuje in da lahko rastline primerjate med seboj.


 • Ostalo

  Rastline iz naega prodajnega programa niso namenjene za prehrano. Nekatere rastline v njihovi domovini lahko uporabljajo doma?ini za zdravilne namene ali za?imbe. Mi za nobeno uporabo ne prevzemamo odgovornosti.

  Rastline so pri nas tokom vzgoje redno gnojene. Mono je, da se pri zalivanju z v vodi razred?enim gnojilom (uporabljeno je gnojilo, ki ga lahko kupite pri nas v trgovinah), nekaj te rastopine pokropi po listju. Zato priporo?amo, da si vedno umijete roke, ?e ste se dotikali rastlin.

  Pogoje poslovanja - naro?anja in poiljanja in kako oddati naro?ilo vedno preberite pred naro?ilom blaga, ker se tudi ta lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. V kolikor napravite nakup in se za izbrano blago oblikuje predra?un, le ta velja kot pogodba in z njim potrjujete, da ste si pogoje poslovanja prebrali in se z njimi strinjate.

  To naro?ilo/predra?un/pogodbo imate monost preklicati v roku 48 ur, oziroma do trenutka ko je blago poslano (?e se le to poiljanje izvri prej kot v 48 urah). Eventuelne nastale stroke do trenutka preklica naro?ila/predra?una/pogodbe krijete vi kot naro?nik - nastali stroki so pa predvsem stroki pla?ilnega prometa, ?e seveda le ti nastanejo.

  Pri poslovanju te internetne trgovine upotevamo vse zakone, ki so predpisani za poslovanje takne trgovine. Podjetje je zavezanec za DDV. Dokumentacija kot so naro?ila/predra?uni/pogodbe in seveda izdani ra?uni se hranijo na sedeu podjetja.

 

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlanosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o die?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vpraanja

2002-2020 orhideja.com - vse pravice pridrane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information